Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2255)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”)

2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 7 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czym zaniepokoił się Herod? („niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

2. Co mówił Herod? („Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”)

2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”)

3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 19 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł do Jezusa i co się stało? („Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”)

2. Co oznajmiono Jezusowi? („Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”)

3. Co odrzekł Jezus? („Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza dziś Jezus? („pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”)

3. Co nakazuje Jezus? („nie możecie służyć Bogu i Mamonie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 4 - 15) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co dzieje się ze słowem, które pada na skałę, między ciernie, i na ziemię żyzną? („na skałę pada u tych, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują… między ciernie oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu… w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 1 - 3) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus wędrując przez miasta i wsie? („nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”)

2. Kto był z Jezusem? („Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto stał obok krzyża Jezusa? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”)

2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał Ją i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”)

3. Co rzekł Jezus do ucznia? („oto Matka twoja”)

4. Co następnie się stało? („i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak bardzo Bóg umiłował świat? („tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”)

2. Po co Bóg posłał swego Syna? („nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”)

Top