Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2204)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 1 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co było na początku? (”Słowo”) 2. Kim było Słowo? („Bogiem”) 3. Co się stało przez Słowo? („wszystko”) 4. Co było w Słowie? („życie”) 5. Na co przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”) 6. Co się stało z tymi, którzy przyjęli Słowo? („dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”) 7. Gdzie zamieszkało Słowo? („wśród nas”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo znaleźli pasterze? („Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”) 2. Co zrobili pasterze, gdy je ujrzeli? („opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”) 3. Jak reagowali ci, którzy to słyszeli? („dziwili się”) 4. Co robiła Maryja? („zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”) 5. Jak wracali pasterze? („wielbiąc i wysławiając Boga”) 6. Jakie imię nadano Dziecięciu? („Jezus”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 1 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co było na początku? (”Słowo”) 2. Kim było Słowo? („Bogiem”) 3. Co się stało przez Słowo? („wszystko”) 4. Co było w Słowie? („życie”) 5. Na co przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”) 6. Co się stało z tymi, którzy przyjęli Słowo? („dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”) 7. Gdzie zamieszkało Słowo? („wśród nas”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 36 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto jeszcze był w świątyni? („prorokini Anna”) 2. Co robiła prorokini Anna? („nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą”) 3. Co mówiła o Dziecięciu? („sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy? („aby Je przedstawić Panu”) 2. Kto był w Jerozolimie i na co czekał? („Symeon…człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela”) 3. Co objawił Duch Święty Symeonowi? („nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza”) 4. Co zrobił Symeon, gdy ujrzał Dziecię Jezus? („błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 13 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł anioł Pański Józefowi? („Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”) 2. Co zrobił Józef? („On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 2 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekła Maria Magdalena do Szymona Piotra i drugiego ucznia? („Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”) 2. Co ujrzał w grobie Szymon Piotr? („leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą”) 3. Co zrobił drugi uczeń? („wszedł do wnętrza… ujrzał i uwierzył”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 52) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co się stało, gdy Rodzice Jezusa wracali z Jerozolimy? („został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice”) 2. Gdzie zastali Jezusa? („odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”) 3. Jak reagowali słuchający? („byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”) 4. Co rzekł Jezus Rodzicom? („Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 1 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co było na początku? (”Słowo”) 2. Kim było Słowo? („Bogiem”) 3. Co się stało przez Słowo? („wszystko”) 4. Co było w Słowie? („życie”) 5. Na co przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”) 6. Co się stało z tymi, którzy przyjęli Słowo? („dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”) 7. Gdzie zamieszkało Słowo? („wśród nas”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 67 - 79) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co prorokował Zachariasz? („Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą…”)
Strona 12 z 111

Top