Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2504)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak mamy czynić? („jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”)

2. Jak jeszcze powinniśmy czynić? („daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 36 – 10, 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus uczniom? („Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

2. Jakiej władzy Jezus udzielił uczniom? („nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”)

3. Do kogo Jezus posłał uczniów? („Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 33 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy powinniśmy przysięgać? („wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym”)

2. Jaka ma być nasza mowa? („niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto dopuścił się cudzołóstwa? („każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę”)

2. Jak powinniśmy czynić? („jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”)

3. Co jest dla nas lepsze? („lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało miało być wrzucone do piekła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 51 - 58) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”)

2. Co rzekł Jezus? („Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co przyszedł Jezus? („nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”)

2. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”)

3. Kto będzie wielki w królestwie niebieskim? („kto je wypełnia i uczy wypełniać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim są uczniowie Jezusa? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)

2. Dlaczego zapalonego światła nie stawia się pod korcem, tylko na świeczniku? („aby świeciło wszystkim, którzy są w domu”)

3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”)

2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”)

3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”)

4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”)

5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii? („Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”)

2. Po co Bóg posłał swego Syna na świat? („po tom by świat został przez Niego zbawiony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 38 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed kim przestrzega Jezus? („Strzeżcie się uczonych w Piśmie”)

2. Ile do skarbony wrzuciła uboga wdowa? („dwa pieniążki, czyli jeden grosz”)

3. Co rzekł Jezus uczniom? („Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”)

Top