Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie? („dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”)

2. Co odpowiedział im Jezus? („umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 53 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili ludzie, gdy dowiedzieli się o przybyciu Jezusa? („zaczęli znosić na noszach chorych”)

2. O co prosili ludzie Jezusa? („żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć”)

3. Co działo się z tymi, którzy się Go dotknęli? („odzyskiwali zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak Jezus nazywa Swoich uczniów? („Wy jesteście solą ziemi … Wy jesteście światłem świata”)

2. O czym jeszcze w dzisiejszej Ewangelii poucza Jezus? („Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 30 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co poprosił Jezus uczniów, gdy opowiadali Mu, co zdziałali i czego nauczali? („pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”)

2. Czy uczniowie posłuchali Jezusa? („odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno”)

3. Co zrobił Jezus, gdy wysiadł z łodzi i ujrzał wielki tłum? („zlitował się nad nimi… i zaczął ich nauczać”)

4. Dlaczego Jezus zlitował się nad tłumem? („byli bowiem jak owce nie mające pasterza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 14 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („z powodu Herodiady, żony brata swego”)

2. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”)

3. Co zrobił Herod? („posłał kata i polecił przynieść głowę Jana”)

4. Jak zareagowali uczniowie Jana, gdy dowiedzieli się o wszystkim? („przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd i w jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa? („do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”)

2. Kto żył w Jerozolimie i czego oczekiwał? („Symeon…wyczekiwał pociechy Izraela”)

3. Co objawiał Duch Święty Symeonowi? („że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”)

4. Co robił Symeon, gdy wziął małego Jezusa w objęcia? („błogosławił Boga”)

5. Kto jeszcze był w świątyni? („prorokini Anna”)

6. Co robiła prorokini Anna? („sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”)

2. Gdzie nauczał Jezus? („w synagodze”)

3. Jak reagowano w rodzinnym mieście na naukę Jezusa? („powątpiewali o Nim”)

4. Co rzekł im Jezus? („tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 21 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jair prosił Jezusa? („Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”)

2. Co zrobił Jezus? („Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań!”)

3. Co następnie się stało? („Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła”)

4. Co rzekł Jezus kobiecie cierpiącej na upływ krwi? („Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Którzy posiądą ziemię? („Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”)

2. Którzy dostąpią miłosierdzia? („Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”)

3. Którzy będą nazwani synami Bożymi? („Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”)

4. Jak Jezus nazywa swoich uczniów? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 – 12 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”)

2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”)

3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”)

4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”)

5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)

Top