Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2159)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówił Jezus uczniom? („Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże… Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”)

2. Komu Jezus mówi ‘biada’? („biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą… Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus? („całą noc spędził na modlitwie do Boga”)

2. Po co ludzie przyszli do Jezusa? („aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób… A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 6 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto był w synagodze? („człowiek, który miał uschłą prawą rękę”)

2. Jaki zamiar mieli uczeni w Piśmie i faryzeusze? („śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go”)

3. Co zrobił Jezus? („pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć?... jego ręka stała się znów zdrowa”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 25 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do tłumów? („jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”)

2. Co jeszcze rzekł Jezus? („nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 1 - 5) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie w szabat przechodząc wśród zbóż? („zrywali kłosy i, wykruszając je rękami, jedli”)

2. Co mówili na to faryzeusze? („czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”)

3. Co rzekł na to Jezus? („Syn Człowieczy jest panem szabatu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 33 - 39) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego nie przyszywa się do starego ubrania, jako łaty tego, co oderwie od nowego? („nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego”)

2. Dlaczego nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków? („młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują”)

3. Gdzie należy wlewać młode wino? („do nowych bukłaków”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego tłum cisną się do Jezusa? („aby słuchać słowa Bożego”)

2. Co rzekł Jezus do Szymona? („wypłyń na głębię”)

3. Co odrzekł Szymon? („całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”)

4. Co następnie się stało? („zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”)

5. Co rzekł Jezus Szymonowi? („nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

  1. Przed czym przestrzega Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”)
  2. Dlaczego Jezus przestrzega przed chciwością? („bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

  1. Co kazał zrobić Herod i dlaczego? („kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada”)
  2. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać”)
  3. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („daj mi…tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”) 4. Co stało się następnie? („posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 19 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

  1. Co rzekła Marta do Jezusa? („Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”)
  2. Co odrzekł jej Jezus? („brat twój zmartwychwstanie”)
  3. Kim jest Jezus, i jaką daje obietnicę? („Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”)

Top