Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”)

2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”)

3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto jest złodziejem? („kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą”)

2. Kto jest pasterzem owiec? („kto…wchodzi przez bramę”)

3. Co robią owce? („owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu…postępują za nim, ponieważ głos jego znają”)

4. Co Jezus mówi o sobie? („Ja jestem bramą owiec…jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”)

5. Po co przyszedł Jezus? („aby owce miały życie i miały je w obfitości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 6 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim jest Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”)

2. W jaki sposób można przyjść do Ojca? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”)

3. Czego będzie dokonywał wierzący w Jezusa? („kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni”)

4. Jaką obietnicę składa Jezus? („o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię… Ja to spełnię”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 52 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co sprzeczali się Żydzi? („Jak On może nam dawać swoje ciało do spożycia?”)

2. Co rzekł im Jezus? („Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 44 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy ktokolwiek widział Ojca? („jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca”)

2. Kto ma życie wieczne? („kto we Mnie wierzy”)

3. Co następnie rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto stał obok krzyża Jezusowego? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”)

2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”)

3. Co następnie rzekł do ucznia? („oto Matka twoja”)

4. Co stało się następnie? („od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 30 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto jest chlebem Bożym? („Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”)

2. Co rzekł Jezus uczniom? („Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łakną; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 22 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakich wskazówek udzielił Jezus uczniom? („troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”)

2. Na czym polega dzieło zamierzone przez Boga? („abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 13 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do uczniów w drodze do Emaus? („O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!”)

2. Kiedy otworzyły się im oczy i poznali Go? („gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”)

3. Co mówili nawzajem do siebie uczniowie? („czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto zna Syna? („tylko Ojciec”)

2. Kto zna Ojca? („tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)

3. Do czego zachęca Jezus utrudzonych i obciążonych? („przyjdźcie do Mnie wszyscy…, a Ja was pokrzepię”)

4. Jakie jest jarzmo Jezusa? („jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”)

Top