Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 29 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jan o Jezusie? („Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”)

2. Jakie świadectwo dał Jan? („Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 19 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co odpowiedział Jan, wysłanym przez Żydów, kapłanom i lewitom na pytanie: Kto ty jesteś? („Ja nie jestem Mesjaszem”)

2. Co odpowiedział Jan, gdy oni ponowili swoje pytanie? („Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”)

3. Dlaczego Jan chrzcił? („Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo znaleźli pasterze? („Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”)

2. Co zrobili pasterze, gdy je ujrzeli? („opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”)

3. Jak reagowali ci, którzy to słyszeli? („dziwili się”)

4. Co robiła Maryja? („zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”)

5. Jak wracali pasterze? („wielbiąc i wysławiając Boga”)

6. Jakie imię nadano Dziecięciu? („Jezus”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 1 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co było na początku? (”Słowo”)

2. Kim było Słowo? („Bogiem”)

3. Co się stało przez Słowo? („wszystko”)

4. Co było w Słowie? („życie”)

5. Na co przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”)

6. Co się stało z tymi, którzy przyjęli Słowo? („dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”)

7. Gdzie zamieszkało Słowo? („wśród nas”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 13 – 15. 19 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł anioł Pański Józefowi? („Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”)

2. Co zrobił Józef? („On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”)

3. Dokąd udał się Józef? („do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy? („aby Je przedstawić Panu”)

2. Kto był w Jerozolimie i na co czekał? („Symeon…człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela”)

3. Co objawił Duch Święty Symeonowi? („nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza”)

4. Co zrobił Symeon, gdy ujrzał Dziecię Jezus? („błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 13 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł anioł Pański Józefowi? („Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”)

2. Co zrobił Józef? („On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 2 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekła Maria Magdalena do Szymona Piotra i drugiego ucznia? („Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”)

2. Co ujrzał w grobie Szymon Piotr? („leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą”)

3. Co zrobił drugi uczeń? („wszedł do wnętrza… ujrzał i uwierzył”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 17 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak było z narodzeniem Jezusa? („Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”)

2. Co rzekł anioł pasterzom? („Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”)

Top