Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili uczeni w Piśmie? („Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”)

2. Co mówił im Jezus? („Jak może szatan wyrzucać szatana?”)

3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 12 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym nauczał Jezus? („Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”)

2. Co rzekł Jezus do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja? („Pójdźcie za Mną”)

3. Co oni zrobili? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”)

4. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana”)

5. Co robił Jezus? („obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 20 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do domu”)

2. Co zrobili Jego bliscy, gdy posłyszeli, że Jezus przyszedł do domu, i dlaczego chcieli Go powstrzymać? („wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przywołał do siebie Jezus? („tych, których sam chciał”)

2. W jakim celu Jezus ustanowił Dwunastu? („aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 7 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus polecił uczniom, aby łódka była dla Niego stale w pogotowiu? („ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli”)

2. Dlaczego ludzie cisnęli się do Niego i chcieli Go dotknąć? („wielu bowiem uzdrowił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto znajdował się w synagodze, do której wszedł Jezus? („człowiek, który miał uschłą rękę”)

2. Co rzekł Jezus do tego człowieka? („stań tu na środku”)

3. O co spytał Jezus tych, którzy Go śledzili? („co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?”)

4. Co rzekł Jezus do tego, który miał uschłą rękę i co stało się z ręką? („wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie Jezusa przechodząc w szabat wśród zbóż? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”)

2. Co rzekli na to faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”)

3. Jakiej odpowiedzi udzielił im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co pytano Jezusa? („dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”)

2. Co odpowiedział Jezus? („czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć…”)

3. Kiedy będą pościli? („kiedy zabiorą im pana młodego”)

4. Dlaczego nie przyszywa się łaty z surowego sukna do starego ubrania? („nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”)

5. Dlaczego młodego wina nie należy wlewać do starych bukłaków? („wino rozerwie bukłaki”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 29 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jan o Jezusie? („Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”)

2. Jakie świadectwo dał Jan? („Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał Lewiego, który siedział w komorze celnej? („pójdź za Mną”)

2. Jak zareagował na słowa Jezusa Lewi? („wstał i poszedł za Nim”)

3. O co pytali uczniów Jezusa niektórzy uczeni w Piśmie? („czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co odpowiedział im Jezus? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”)

Top