Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobili uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa? („oddali Mu pokłon”)

2. Co rzekł Jezus do uczniów? („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 23 b - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym zapewnia Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”)

2. Dlaczego mamy prosić w imię Jezusa? („proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”)

3. Dlaczego Ojciec nas miłuje? („albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 20 – 23 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym zapewnia Jezus? („wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”)

2. W co zamieni się smutek uczniów? („smutek wasz zamieni się w radość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus nie mówi uczniom wszystkiego od razu? („teraz jeszcze znieść nie możecie”)

2. Kto doprowadzi uczniów do całej prawdy, gdy przyjdzie? („Duch Prawdy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 16, 4 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 15 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus będzie prosił Ojca? („Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”)

2. O czym zapewnia Jezus? („Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego doznajemy prześladowań? („jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 12 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali, ta jak Ja was umiłowałem”)

2. Jak nazywa nas Jezus, jeśli wypełniamy przykazania? („wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”)

Top