Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2321)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 8 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto stanął przed niewiastami, gdy oddaliły się od grobu i pobiegły oznajmić to co się stało Jego uczniom? („Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie!”)

2. Jak zareagowały niewiasty? („podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”)

3. Co rzekł im Jezus? („Nie bójcie się!”)

4. Co arcykapłani  kazali rozpowiadać? („Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zastała Maria Magdalena, gdy udała się do grobu? („zobaczyła kamień odsunięty”)

2. Co rzekła do Szymona Piotra i drugiego ucznia? („zabrano Pana od grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”)

3. Co ujrzeli Szymon Piotr i drugi uczeń, gdy przybyli do grobu? („leżące płótna…oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą”)

4. Jak zareagował drugi uczeń, który dotąd nie rozumiał Pisma mówiącego, że On ma powstać z martwych? („ujrzał i uwierzył”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł obejrzeć grób? („Maria Magdalena i druga Maria”)

2. Co rzekł anioł niewiastom? („Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”)

3. Co następnie się stało? („Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”)

 Na podstawie Ewangelii z dnia (J 18, 1 – 19, 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto pojmał Jezusa? („kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi”)

2. Dokąd najpierw zaprowadzono Jezusa? („do Annasza”)

3. O co spytała Piotra służąca odźwierna? („czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów?”)

4. Co odpowiedział jej Piotr? („nie jestem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 1 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus wstawszy od wieczerzy? („wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany”)

2. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”)

3. Co odparł mu Jezus? („tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”)

4. Co następnie rzekł Jezus do uczniów? („Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 14 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co dali Judaszowi arcykapłani za wydanie Jezusa? („trzydzieści srebrników”)

2. Co stanie się z człowiekiem, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany? („biada temu człowiekowi…byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 21 – 33. 36 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus doznawszy głębokiego wzruszenia? („jeden z was Mnie zdradzi”)

2. O co spytał Szymon Piotr? („kto to jest?”)

3. Co odparł Jezus? („to ten, dla którego umaczam kawałek chleba…podał Judaszowi”)

4. Co stało się, gdy Judasz spożył chleb? („wszedł w niego szatan”)

5. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („dokąd idziesz? Dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą?”)

6. Co odparł Jezus? („dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz…powiadam ci: kogut nie zapieje, aż trzy razy się Mnie wyprzesz”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych”)

2. Co robiła Marta? („posługiwała”)

3. Co zrobiła Maria? („wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 14 – 27, 66) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym mówi nam dzisiejsza Ewangelia? („Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami”)

2. Co rzekł uczniom Jezus? („Zaprawdę, powiadam wam: jeden  z was Mnie zdradzi”)

3. Co zrobił Jezus? („wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 45 - 57) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekła Kajfasz? („Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”)

2. Jakie polecenie wydali arcykapłani i faryzeusze? („aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać”)

Top