Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak umiłował nas Jezus? („Jak Mnie umiłował Ojciec”)

2. Jak trwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”)

3. Jakie jest przykazanie Jezusa? („abyście się wzajemnie miłowali”)

4. Jaka jest największa miłość? („gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”)

5. Jak nazywa nas Jezus? („przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”)

6. Na co przeznaczył nas Jezus? („przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie Jana? („dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”)

2. Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus? („czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 22 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie są warunki kroczenia za Jezusem? („jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”)

2. Co stanie się z życiem tego, kto chce je zachować? („bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 1 – 6. 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed czym przestrzega Jezus? („strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli”)

2. Jakie wskazówki daje Jezus odnośnie dawania jałmużny? („niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”)

3. Jaki się modlić? („wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi”)

4. Jakich wskazówek udziela Jezus odnośnie postu? („namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 28 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Piotr do Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”)

2. Co odrzekł mu Jezus? („nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”)

3. O czym pouczył Jezus? („wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 17 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co pewien człowiek spytał Jezusa? („Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”)

2. Co odparł mu Jezus? („czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”)

3. Komu trudno wejść do królestwa Bożego? („tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”)

4. Czy jest coś niemożliwego u Boga? („bo u Boga wszystko jest możliwe”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 24 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed czym przestrzega Jezus? („Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”)

2. Do czego zachęca Jezus? („Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?... Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”)

3. O co mamy się starać? („naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie, gdy do Jezusa przynoszono dzieci, aby ich dotknął? („szorstko zabraniali”)

2. Jak zareagował Jezus widząc to, i co powiedział? („oburzył się… Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co pytali Jezusa faryzeusze, chcąc wystawić Go na próbę? („czy wolno mężowi oddalić żonę”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 41 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”)

Top