Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Mateusza? („Pójdź za Mną!”)

2. Co zrobił Mateusz? („wstał i poszedł za Nim”)

3. O co spytali uczniów Jezusa faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co odrzekł Jezus, gdy usłyszał pytanie faryzeuszy? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyniesiono do Jezusa? („paralityka, leżącego na łożu”)

2. Co zrobił Jezus? („rzekł do paralityka: ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy… Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”)

3. Co stało się dalej? („on wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 28 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto wybiegł naprzeciw Jezusa? („dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy”)

2. Co krzyczeli do Jezusa? („czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?... Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!”)

3. Co rzekł Jezus i co następnie się stało? („Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 23 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się na jeziorze? („nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź”)

2. Co w tym czasie robił Jezus? („On zaś spał”)

3. Co zrobili uczniowie? („obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy!”)

4. Co odrzekł im Jezus, i co stało się następnie? („czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 24 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Tomasz? („jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”)

2. Co rzekł Jezus do Tomasza? („podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”)

3. Co odrzekł Tomasz? („Pan mój i Bóg mój!”)

4. Których Jezus nazywa błogosławionymi? („którzy nie widzieli, a uwierzyli”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 37 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto nie jest godzien Jezusa? („kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie… kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie… kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną”)

2. Kto znajdzie życie? („kto straci swe życie z mego powodu”)

3. Kto nie utraci swej nagrody? („kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co setnik poprosił Jezusa? („sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”)

2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”)

3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)

4. Co odparł Jezus, i co się stało? („u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary… Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 1 - 4) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co prosił Jezusa trędowaty? („jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”)

2. Co zrobił Jezus i co powiedział? („Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony!”)

3. Co następnie się wydarzyło? („I natychmiast został oczyszczony z trądu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus pytał uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”)

2. Co usłyszał w odpowiedzi? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”)

3. O co następnie spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odrzekł Szymon Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”)

5. Co odparł mu Jezus? („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 15 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed czym mamy się strzec? („strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami”)

2. Po czym ich poznamy? („po owocach”)

3. Jakie owoce wydaje drzewo dobre, a jakie złe? („każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce”)

4. Co stanie się z drzewem, które nie wydaje dobrego owocu? („będzie wycięte i w ogień wrzucone”)

Top