Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2437)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobiła Maria w dzisiejszej Ewangelii? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”)

2. Co robiła Marta? („uwijała się koło rozmaitych posług”)

3. O co Marta spytała Pana? („czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”)

4. Co rzekł Pan do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”)

2. Jaka jest odpowiedź? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 33 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Które słowa Pisma przywołał Jezus? („Właśnie  ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”)

2. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 17 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili siedemdziesięciu dwóch? („Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”)

2. Co odrzekł im Jezus? („oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi”)

3. Z czego powinniśmy się cieszyć? („wasze imiona zapisane są w niebie”)

4. Co rzekł Jezus do uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi ‘biada’ Korozain i Betsaidzie? („bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele”)

2. O czym pouczył Jezus? („kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jakim celu Pan wyznaczył 72? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”)

2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”)

3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”)

4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 57 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co ktoś powiedział do Jezusa? („pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”)

2. Co odrzekł Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne-gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)

3. Co rzekł Jezusowi jeszcze inny? („chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!”)

4. Co odrzekł mu Jezus? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”)

2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”)

3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”)

4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”)

5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 1 – 5. 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie? („Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 28 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł człowiek do pierwszego syna? („idź dzisiaj i pracuj w winnicy!”)

2. Co zrobił syn? („odpowiedział: ‘Idę panie!”, lecz nie poszedł”)

3. Jak drugi syn zareagował na to samo? („odparł: ‘Nie chcę’. Później jednak opamiętał się i poszedł”)

4.O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”)

Top