Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2204)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 20 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd przyszedł Jezus? („do domu”) 2. Co zrobili Jego bliscy, gdy posłyszeli, że Jezus przyszedł do domu, i dlaczego chcieli Go powstrzymać? („wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przywołał do siebie Jezus? („tych, których sam chciał”) 2. W jakim celu Jezus ustanowił Dwunastu? („aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 7 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus polecił uczniom, aby łódka była dla Niego stale w pogotowiu? („ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli”) 2. Dlaczego ludzie cisnęli się do Niego i chcieli Go dotknąć? („wielu bowiem uzdrowił”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto znajdował się w synagodze, do której wszedł Jezus? („człowiek, który miał uschłą rękę”) 2. Co rzekł Jezus do tego człowiek? („stań tu na środku”) 3. O co spytał Jezus tych, którzy Go śledzili? („co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?”) 4. Co rzekł Jezus do tego, który miał uschłą rękę i co stało się z ręką? („wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robili uczniowie Jezusa przechodząc w szabat wśród zbóż? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”) 2. Co rzekli na to faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”) 3. Jakiej odpowiedzi udzielił im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co pytano Jezusa? („dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”) 2. Co odpowiedział Jezus? („czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć…”) 3. Kiedy będą pościli? („kiedy zabiorą im pana młodego”) 4. Dlaczego nie przyszywa się łaty z surowego sukna do starego ubrania? („nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”) 5. Dlaczego młodego wina nie należy wlewać do starych bukłaków? („wino rozerwie bukłaki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto był na weselu w Kanie Galilejskiej? („Matka Jezusa”) 2. Kogo jeszcze zaproszono na wesele? („Jezusa i Jego uczniów”) 3. Co powiedziała Jezusowi Matka, gdy brakło wina? („nie mają już wina”) 4. Co odpowiedział Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?”) 5. Co rzekła Matka Jego do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”) 6. Co Jezus kazał wykonać sługom? („napełnijcie stągwie wodą… zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał Lewiego, który siedział w komorze celnej? („pójdź za Mną”) 2. Jak zareagował na słowa Jezusa Lewi? („wstał i poszedł za Nim”) 3. O co pytali uczniów Jezusa niektórzy uczeni w Piśmie? („czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co odpowiedział im Jezus? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z kim przyszli do Jezusa? („z paralitykiem”) 2. Ilu go niosło? („czterech”) 3. Co zrobili czterej dla paralityka? („odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał”) 4. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał ich wiarę? („odpuszczają ci się twoje grzechy”) 5. Jaką władzę ma ziemi Syn Człowieczy? („odpuszczania grzechów”) 6. Co rzekł Jezus do paralityka? („wstań, weź swoje łoże i idź do domu”) 7. Jak zareagowali ci, którzy widzieli całą sytuację? („zdumieli się… wielbili Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 40 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („trędowaty”) 2. Co powiedział trędowaty Jezusowi? („jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”) 3. Co zrobił Jezus dla niego? („wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony”) 4. Co przykazał Jezus uzdrowionemu z trądu? („nikomu nic nie mów… pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę”) 5. Co zrobił uzdrowiony? („zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”) 6. Gdzie przebywał Jezus i dlaczego? („w miejscach pustynnych… nie mógł już jawnie wejść do miasta”)
Strona 11 z 111

Top