Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co setnik wysłał do Jezusa starszyznę żydowską? („z prośbą żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę”) 2. Z jaką prośbą setnik wysłał do Jezusa przyjaciół? („ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”) 3. Co rzekł Jezus? („tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu… zastali sługę zdrowego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z czego w niebie będzie większa radość? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”) 2. Co rzekł ojciec do starszego syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 43 - 49) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”) 2. Do kogo podobny jest człowiek, który słucha, a nie wypełnia? („do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 39 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 1 – 16. 18 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czyim ojcem był Jakub? („ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”) 2. Jak Maryja stała się brzemienna? („za sprawą Ducha Świętego”) 3. Co rzekł anioł Józefowi? („nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus uczniom? („Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże… Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”) 2. Komu Jezus mówi ‘biada’? („biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą… Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus? („całą noc spędził na modlitwie do Boga”) 2. Po co ludzie przyszli do Jezusa? („aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób… A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 6 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto był w synagodze? („człowiek, który miał uschłą prawą rękę”) 2. Jaki zamiar mieli uczeni w Piśmie i faryzeusze? („śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go”) 3. Co zrobił Jezus? („pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć?... jego ręka stała się znów zdrowa”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 25 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do tłumów? („jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus? („nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 1 - 5) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robili uczniowie w szabat przechodząc wśród zbóż? („zrywali kłosy i, wykruszając je rękami, jedli”) 2. Co mówili na to faryzeusze? („czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”) 3. Co rzekł na to Jezus? („Syn Człowieczy jest panem szabatu”)
Strona 2 z 113

Top