Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”)

2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”)

3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”)

4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekli Jezusowi niektórzy uczeni w Piśmie i faryzeusze? („chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”)

2. Co odrzekł im Jezus? („plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 24 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak Jezus wyjaśnił uczniom przypowieść o chwaście? („Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie”)

2. Do czego zachęca Jezus? („Kto ma uszy, niechaj słucha!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”)

2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”)

3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”)

4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”)

5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”)

6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Którędy i kiedy przechodził Jezus? („w szabat wśród zbóż”)

2. Co robili uczniowie? („odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść”)

3. Jak zareagowali faryzeusze? („oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”)

4. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 28 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo zaprasza Jezus? („przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”)

2. Jaki jest Jezus? („jestem cichy i pokorny sercem”)

3. Jakie jest jarzmo i brzemię, o którym mówi Jezus? („jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Za co Jezus wysławiał Ojca w dzisiejszej Ewangelii? („że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”)

2. Kto zna Syna i Ojca? („nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 20 - 24) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus czynił wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów? („że się nie nawróciły”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 34 – 11, 1) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto nie jest godzien Jezusa? („kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie… kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie… kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną”)

2. Kto znajdzie życie? („kto straci swe życie z mego powodu”)

3. Kto nie utraci swej nagrody? („kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 1 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi do tłumów w przypowieściach? („dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”)

2. O czym pouczył Jezus? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

3. Kogo oznacza ziarno posiane na żyzną ziemię? („tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon”)

Top