Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 22 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus uczniom? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”)

2. O co spytali Piotra poborcy dwudrachmy? („wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?”)

3. Co odpowiedział? („owszem”)

4. O co spytał Piotra Jezus, i co odrzekł Piotr? („jak ci się zdaje: od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?”; „od obcych”)

5. Co rzekł Jezus? („A zatem synowie są wolni”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 22 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak zareagowali uczniowie zobaczywszy Jezusa kroczącego po jeziorze? („zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli”)

2. Co rzekł im Jezus? („Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”)

3. Dlaczego Piotr idąc do Jezusa zaczął tonąć? („na widok silnego wiatru uląkł się”)

4. Co rzekł mu Jezus? („czemu zwątpiłeś małej wiary?”)

5. Jak zareagowali uczniowie, którzy byli w łodzi? („upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 14 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co proszono Jezusa? („zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem…Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić”)

2. Co rzekł Jezus? („plemię niewierne i przewrotne! …Przyprowadźcie Mi go tutaj!”)

3. Co się stało? („Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go…chłopiec odzyskał zdrowie”)

4. Co rzekł Jezus uczniom na pytanie dlaczego nie mogli wypędzić złego? („z powodu małej wiary waszej”)

5. O czym pouczył Jezus? („jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 24 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus uczniom? („jeśli kto chce pójść za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”)

2. Kto straci, a kto zachowa życie? („kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 24 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stanie się z tym, kto kocha swoje życie? („traci je”)

2. Co stanie się z tym, kto nienawidzi swojego życia na tym świecie? („zachowa je na życie wieczne”)

3. Do czego w dzisiejszej Ewangelii zachęca Jezus? („a kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”)

2. Co zrobiły nierozsądne, a co roztropne? („nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach”)

3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd i z kim oddalił się Jezus? („na miejsce pustynne, osobno”)

2. Co zrobił Jezus, gdy ujrzał tłumy? („zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych”)

3. Co zrobił Jezus, aby nakarmić tłumy i co się następnie stało? („kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 22 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jakim celu Jezus wyszedł na górę? („aby się modlić”)

2. Kiedy zobaczyli Jezusa uczniowie? („przyszedł do nich krocząc po jeziorze”)

3. Co powiedział Jezus do uczniów? („Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”)

4. Co rzekł Jezus do Piotra, gdy ten zaczął tonąć? („Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”)

5. Co działo się z tymi, którzy dotknęli się Jezusa? („wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd i z kim oddalił się Jezus? („na miejsce pustynne, osobno”)

2. Co zrobił Jezus, gdy ujrzał tłumy? („zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych”)

3. Co zrobił Jezus, aby nakarmić tłumy i co się następnie stało? („kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co kazał zrobić Herod i dlaczego? („kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada”)

2. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać”)

3. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („daj mi…tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”)

4. Co stało się następnie? („posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu”)

Top