Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1201)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Za kim prosi Jezus? („nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”) 2. Dlaczego Jezus prosi? („aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”) 3. O co jeszcze prosi Ojca Jezus? („chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 44 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał”) 2. Po co przyszedł Jezus? („Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności… Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić”) 3. Czy Jezus mówił od siebie? („nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić”) 4. Czy jest przykazanie Ojca? („życiem wiecznym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak umiłował nas Jezus? („jak Mnie umiłował Ojciec”) 2. Do czego zachęca Jezus? („wytrwajcie w miłości mojej!”) 3. Jak wytrwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”) 4. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali, ta jak Ja was umiłowałem”) 5. Jak nazywa nas Jezus, jeśli wypełniamy przykazania? („wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 6. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto jest złodziejem? („kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą”) 2. Kto jest pasterzem owiec? („kto…wchodzi przez bramę”) 3. Co robią owce? („owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu…postępują za nim, ponieważ głos jego znają”) 4. Co Jezus mówi o sobie? („Ja jestem bramą owiec…jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”) 5. Po co przyszedł Jezus? („aby owce miały życie i miały je w obfitości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 27 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto słucha głosu Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im Zycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”) 2. Kto jest większy od wszystkich? („Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich… Ja i Ojciec jedno jesteśmy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 55. 60 - 69) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus na szemrania uczniów? („Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem”) 2. Co odpowiedział Mu Piotr? („Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 52 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co sprzeczali się Żydzi? („Jak On może nam dawać swoje ciało do spożycia?”) 2. Co rzekł im Jezus? („Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 44 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy ktokolwiek widział Ojca? („jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca”) 2. Kto ma życie wieczne? („kto we Mnie wierzy”) 3. Co następnie rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”) 2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”) 3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 30 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto jest chlebem Bożym? („Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”) 2. Co rzekł Jezus uczniom? („Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łakną; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”)

Strona 10 z 61
Top