Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2159)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co pytano Jezusa? („dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”) 2. Co odpowiedział Jezus? („czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć…”) 3. Kiedy będą pościli? („kiedy zabiorą im pana młodego”) 4. Dlaczego nie przyszywa się łaty z surowego sukna do starego ubrania? („nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”) 5. Dlaczego młodego wina nie należy wlewać do starych bukłaków? („wino rozerwie bukłaki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto był na weselu w Kanie Galilejskiej? („Matka Jezusa”) 2. Kogo jeszcze zaproszono na wesele? („Jezusa i Jego uczniów”) 3. Co powiedziała Jezusowi Matka, gdy brakło wina? („nie mają już wina”) 4. Co odpowiedział Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?”) 5. Co rzekła Matka Jego do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”) 6. Co Jezus kazał wykonać sługom? („napełnijcie stągwie wodą… zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał Lewiego, który siedział w komorze celnej? („pójdź za Mną”) 2. Jak zareagował na słowa Jezusa Lewi? („wstał i poszedł za Nim”) 3. O co pytali uczniów Jezusa niektórzy uczeni w Piśmie? („czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co odpowiedział im Jezus? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z kim przyszli do Jezusa? („z paralitykiem”) 2. Ilu go niosło? („czterech”) 3. Co zrobili czterej dla paralityka? („odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał”) 4. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał ich wiarę? („odpuszczają ci się twoje grzechy”) 5. Jaką władzę ma ziemi Syn Człowieczy? („odpuszczania grzechów”) 6. Co rzekł Jezus do paralityka? („wstań, weź swoje łoże i idź do domu”) 7. Jak zareagowali ci, którzy widzieli całą sytuację? („zdumieli się… wielbili Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 40 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („trędowaty”) 2. Co powiedział trędowaty Jezusowi? („jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”) 3. Co zrobił Jezus dla niego? („wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony”) 4. Co przykazał Jezus uzdrowionemu z trądu? („nikomu nic nie mów… pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę”) 5. Co zrobił uzdrowiony? („zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”) 6. Gdzie przebywał Jezus i dlaczego? („w miejscach pustynnych… nie mógł już jawnie wejść do miasta”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 29 - 39) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd udał się Jezus wraz z uczniami? („do domu Szymona i Andrzeja”) 2. Co działo się z teściową Szymona? („leżała w gorączce”) 3. Co zrobił dla niej Jezus? („podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła”) 4. Co Jezus uczynił potrzebującym, których przynoszono do Niego? („uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”) 5. Dokąd i w jakim celu Jezus udał się nad ranem? („na miejsce pustynne, i tam się modlił”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 21 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus w synagodze? („nauczał”) 2. Dlaczego zdumiewano się Jego nauką? („uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę”) 3. Kto w tym czasie był w synagodze i co zaczął wołać? („człowiek opętany przez ducha nieczystego… Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?”) 4. Co rozkazał Jezus duchowi nieczystemu? („milcz i wyjdź z niego!) 5. Jak reagowali ludzie, którzy to widzieli? („się zdumieli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 14 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus? („czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”) 2. Co rzekł Jezus, gdy przechodził obok Jeziora Galilejskiego, do Szymona i Andrzeja, którzy zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”) 3. Jak odpowiedzieli Jezusowi Szymon i Andrzej? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”) 4. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba… Jana”) 5. Jak oni odpowiedzieli na powołanie? („zostawili ojca swego... i poszli za Nim”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 3, 15 – 16. 21 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan do ludu, który snuł domysły czy nie jest on Mesjaszem? („Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”) 2. Co zrobił Jezus, gdy cały lud przystępował do chrztu? („także przyjął chrzest”) 3. Co działo się w czasie chrztu Jezusa? („otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego”) 4. Jaki głos odezwał się z nieba? („Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 34 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus zlitował się nad tłumem? („byli bowiem jak owce nie mające pasterza”) 2. Co Jezus powiedział uczniom chcącym odprawić tłum? („dajcie im jeść”) 3. Ile chlebów mieli uczniowie? („pięć i dwie ryby”) 4. Co polecił wszystkim Jezus i co zrobił? („usiąść gromadami…wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby…odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi”) 6. Czy wystarczyło dla wszystkich? („jedli wszyscy do sytości”) 7. Ilu było tych, którzy jedli? („ pięć tysięcy mężczyzn”)
Strona 9 z 108

Top