Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1468)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

1. Jakie są warunki kroczenia za Jezusem? („jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”) 2. Co stanie się z życiem tego, kto chce je zachować? („bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”)
1. Przed czym przestrzega Jezus? („strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli”) 2. Jakie wskazówki daje Jezus odnośnie dawania jałmużny? („niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”) 3. Jaki się modlić? („wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi”) 4. Jakich wskazówek udziela Jezus odnośnie postu? („namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu”)
1. O czym pouczał Jezus swoich uczniów? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”) 2. Co rzekł Jezus do Dwunastu? („jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”)
1. Kogo przyprowadzono do Jezusa i co się stało? („syna, który ma ducha niemego… Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca”) 2. Co jest możliwe dla tego, kto wierzy? („wszystko”) 3. Co zrobił Jezus i co się stało? („rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego! … wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów”) 4. Co Jezus rzekł uczniom? („Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”)
1. O czym w dzisiejszej Ewangelii poucza Jezus? („jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! … Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie… Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”) 2. Do czego zachęca Jezus? („Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”)
1. O co Jezus spytał swoich uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co odpowiedzieli uczniowie? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza…”) 3. O co jeszcze spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odpowiedział Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 5. Co odrzekł mu Jezus? („Błogosławiony jesteś…albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie…Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)
1. Co rzekł Jezus do tłumu? („Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”)
1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo Mnie uważacie?”) 2. Co odrzekł Piotr? („Ty jesteś Mesjasz”) 3. O czym Jezus pouczał uczniów? („że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”)
1. Kogo i po co przyprowadzono Jezusowi? („niewidomego i prosili, żeby się go dotknął”) 2. Co zrobił Jezus? („ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?... znowu położył ręce na jego oczy”) 3. Co następnie się stało? („przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie”)
1. O czym rozprawiali uczniowie Jezusa? („o tym, że nie mają chleba”) 2. O co Jezus spytał uczniów? („Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?)

Top