Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1210)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto dopuścił się cudzołóstwa? („każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę”) 2. Jak powinniśmy czynić? („jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”) 3. Co jest dla nas lepsze? („lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało miało być wrzucone do piekła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 1 – 2. 9. 14 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezus Ojca? („Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”) 2. Co jest prawdą? („Słowo Twoje jest prawdą”) 3. O co jeszcze Jezus prosi Ojca? („Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt, 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co przyszedł Jezus? („nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”) 2. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”) 3. Kto będzie wielki w królestwie niebieskim? („kto je wypełnia i uczy wypełniać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt, 10, 7 - 13) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Jakie skazania dał Jezus Dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto był na weselu w Kanie Galilejskiej? („Matka Jezusa”) 2. Kogo jeszcze zaproszono na wesele? („Jezusa i Jego uczniów”) 3. Co powiedziała Jezusowi Matka, gdy brakło wina? („nie mają już wina”) 4. Co odpowiedział Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?”) 5. Co rzekła Matka Jego do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”) 6. Co Jezus kazał wykonać sługom? („napełnijcie stągwie wodą… zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 15 – 16. 23 b - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co jest oznaką miłości do Boga? („Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”) 2. Co o Duchu Świętym w dzisiejszej Ewangelii powiedział Jezus? („A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego naucy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Piotra? („Ty pójdź za Mną!”) 2. Co czytamy w ostatnim zdaniu Ewangelii według św. Jana? („Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 15 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał Szymona Piotra? („czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”) 2. Co odpowiedział Piotr? („tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”) 3. Co powierzył mu Jezus? („paś baranki moje! paś owce moje!”) 4. Co następnie rzekł Jezus do Piotra? („pójdź za Mną!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Za kim prosi Jezus? („nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”) 2. Dlaczego Jezus prosi? („aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”) 3. O co jeszcze prosi Ojca Jezus? („chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 11 b - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosi Ojca Jezus dla uczniów? („nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego”) 2. Co jest prawdą? („Słowo Twoje jest prawdą”) 3. Co robi Jezus dla swoich uczniów? („a za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”)

Top