Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (752)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 13 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do uczniów w drodze do Emaus? („O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!”)

2. Kiedy otworzyły się im oczy i poznali Go? („gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”)

3. Co mówili nawzajem do siebie uczniowie? („czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo ujrzała Maria Magdalena, stojąc i płacząc przed grobem? („dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa”)

2. Co rzekli do niej aniołowie? („Niewiasto czemu płaczesz?”)

3. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”)

4. Kogo jeszcze ujrzała? („stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus”)

5. Co rzekł Jezus? („Mario!”) 5. Co odrzekła? („Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”)

6. Co jeszcze rzekł jej Jezus? („nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 8 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto stanął przed niewiastami, gdy oddaliły się od grobu i pobiegły oznajmić to co się stało Jego uczniom? („Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie!”)

2. Jak zareagowały niewiasty? („podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”)

3. Co rzekł im Jezus? („Nie bójcie się!”)

4. Co arcykapłani  kazali rozpowiadać? („Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zastała Maria Magdalena, gdy udała się do grobu? („zobaczyła kamień odsunięty”)

2. Co rzekła do Szymona Piotra i drugiego ucznia? („zabrano Pana od grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”)

3. Co ujrzeli Szymon Piotr i drugi uczeń, gdy przybyli do grobu? („leżące płótna…oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą”)

4. Jak zareagował drugi uczeń, który dotąd nie rozumiał Pisma mówiącego, że On ma powstać z martwych? („ujrzał i uwierzył”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zastały niewiasty, gdy poszły do grobu? („kamień od grobu zastały odsunięty…nie znalazły ciała Pana Jezusa”)

2. Kto stanął przed nimi i o co spytał? („dwóch mężczyzn w lśniących szatach… Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”)

3. Co zrobiły niewiasty? („wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym”)

4. Co zrobił Piotr? („pobiegł do grobu…ujrzał same tylko płótna”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 18, 1 – 19, 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto pojmał Jezusa? („kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi”)

2. Dokąd najpierw zaprowadzono Jezusa? („do Annasza”)

3. O co spytała Piotra służąca odźwierna? („czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów?”)

4. Co odpowiedział jej Piotr? („nie jestem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Gdzie i w jakim celu Jezus udał się w dzień szabatu? („do synagogi i powstał, aby czytać”)

2. Jakie słowa odczytał Jezus? („Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 14 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co dali Judaszowi arcykapłani za wydanie Jezusa? („trzydzieści srebrników”)

2. Co stanie się z człowiekiem, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany? („biada temu człowiekowi…byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 21 – 33. 36 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus doznawszy głębokiego wzruszenia? („jeden z was Mnie zdradzi”)

2. O co spytał Szymon Piotr? („kto to jest?”)

3. Co odparł Jezus? („to ten, dla którego umaczam kawałek chleba…podał Judaszowi”)

4. Co stało się, gdy Judasz spożył chleb? („wszedł w niego szatan”)

5. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („dokąd idziesz? Dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą?”)

6. Co odparł Jezus? („dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz…powiadam ci: kogut nie zapieje, aż trzy razy się Mnie wyprzesz”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych”)

2. Co robiła Marta? („posługiwała”)

3. Co zrobiła Maria? („wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła”)

Strona 8 z 38
Top