Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1173)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 16, 4 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 23 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobi ten, kto miłuje Jezusa? („będzie zachowywał moją naukę”) 2. Co robi ten, kto nie miłuje Jezusa? („nie zachowuje słów moich”) 3. Co zrobi Duch Święty? („a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”) 4. Czy mamy się lękać? („niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego doznajemy prześladowań? („jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 12 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali, ta jak Ja was umiłowałem”) 2. Jak nazywa nas Jezus, jeśli wypełniamy przykazania? („wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak umiłował nas Jezus? („jak Mnie umiłował Ojciec”) 2. Do czego zachęca Jezus? („wytrwajcie w miłości mojej!”) 3. Jak wytrwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dzieje się z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”) 2. Co dzieje się z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 4. Kto przynosi owoc obfity? („kto trwa we Mnie, a Ja w nim”) 5. Czy możemy uczynić coś bez Jezusa? („beze Mnie nic nie możecie uczynić”) 6. Kiedy możemy prosić o cokolwiek zechcemy, a to nam się spełni? („jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 27 – 31 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 21 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak miłować Boga? („Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”) 2. Co stanie się z tym, kto miłuje Jezusa? („kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 31 – 33 a. 34 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie przykazanie zostawił Jezus? („przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”) 2. Po czym rozpoznać uczniów Jezusa? („po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”)

Strona 8 z 59
Top