Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie przykazanie zostawił Jezus? („przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”) 2. Po czym rozpoznać uczniów Jezusa? („po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak umiłował nas Jezus? („Jak Mnie umiłował Ojciec”) 2. Jak trwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”) 3. Jakie jest przykazanie Jezusa? („abyście się wzajemnie miłowali”) 4. Jaka jest największa miłość? („gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”) 5. Jak nazywa nas Jezus? („przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 6. Na co przeznaczył nas Jezus? („przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca dzisiejsza Ewangelia? („Niech się nie trwoży serce wasze”) 2. Co o sobie powiedział Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”) 3. Czy można przyjść do Ojca inaczej, niż przez Jezusa? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy sługa jest większy od swego Pana? („Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał”) 2. Dlaczego Jezus to powiedział? („wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 44 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał”) 2. Po co przyszedł Jezus? („Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności… Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić”) 3. Czy Jezus mówił od siebie? („nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić”) 4. Czy jest przykazanie Ojca? („życiem wiecznym”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekli Żydzi do Jezusa? („Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”) 2. Co odrzekł im Jezus? („powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec”) 3. Kim są owce Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu…idą one za Mną…nie zginą one na wieki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”) 2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”) 3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 27 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto słucha głosu Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im Zycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”) 2. Kto jest większy od wszystkich? („Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich… Ja i Ojciec jedno jesteśmy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 55. 60 - 69) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus na szemrania uczniów? („Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem”) 2. Co odpowiedział Mu Piotr? („Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 6 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”) 2. W jaki sposób można przyjść do Ojca? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”) 3. Czego będzie dokonywał wierzący w Jezusa? („kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni”) 4. Jaką obietnicę składa Jezus? („o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię… Ja to spełnię”)
Strona 8 z 113

Top