Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (752)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekli Żydzi do Jezusa? („Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”)

2. Co odrzekł im Jezus? („powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec”)

3. Kim są owce Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu…idą one za Mną…nie zginą one na wieki”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 24 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stanie się z tym, który kocha swoje życie? („traci je”)

2. Co stanie się z tym, kto nienawidzi swego życia na tym świecie? („zachowa je na życie wieczne”)

3. Co ma zrobić ten, który chce służyć Jezusowi? („niech idzie za Mną”)

4. Co stanie się z tym, który służy Jezusowi? („uczci go mój Ojciec”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”)

2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”)

3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 55. 60 - 69) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus na szemrania uczniów? („Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem”)

2. Co odpowiedział Mu Piotr? („Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 52 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co sprzeczali się Żydzi? („Jak On może nam dawać swoje ciało do spożycia?”)

2. Co rzekł im Jezus? („Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 44 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy ktokolwiek widział Ojca? („jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca”)

2. Kto ma życie wieczne? („kto we Mnie wierzy”)

3. Co następnie rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 35 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co Jezus zstąpił z nieba? („nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał”)

2. Co jest wolą Boga? („to bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 30 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto jest chlebem Bożym? („Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”)

2. Co rzekł Jezus uczniom? („Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łakną; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 22 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakich wskazówek udzielił Jezus uczniom? („troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”)

2. Na czym polega dzieło zamierzone przez Boga? („abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 35 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się, gdy uczniowie rozmawiali ze sobą? („On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!”)

2. Jak zareagowali? („zdawało się, że widzą ducha”)

3. Co rzekł Jezus? („popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”)

Strona 7 z 38
Top