Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1173)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 – 12. 17 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto może głosić Jezusa?(„Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich”) 2. Jak Jezus grupuje uczniów na głoszenie nauki? („wysłał ich po dwóch”) 3. Dokąd uczniowie mają iść głosić? („do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”) 4. Co mamy robić, by przyczynić się do zwiększenia liczby głoszących? („Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”) 5. Czego nie należy robić podczas głoszenia? („Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.”; „Nie przechodźcie z domu do domu.”) 6. Jak zachowywać się w czasie głoszenia? („Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.”; „Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą”) 7. Jakie słowa i znaki mają towarzyszyć głoszeniu Jezusa? („uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże”) 8. Co zrobić, gdy ktoś nie chce słuchać głoszących? („Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże.”) 9. Co się stanie z tymi, którzy nie przyjmą głoszenia o Jezusie? („Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.”) 10. Jakimi słowami i uczuciami podzielili się z Jezusem uczniowie powracający z głoszenia? („Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”) 11. Jakiej władzy udzielił Jezus głoszącym? („Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.”) 12. Czym mają się cieszyć uczniowie Jezusa? („Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie Jana? („dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoim zaś uczniowie nie poszczą?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?”) 3. Dlaczego nie powinno się przyszywać łaty z surowego sukna do starego ubrania? („gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Mateusza? („Pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Mateusz? („wstał i poszedł za Nim”) 3. O co spytali uczniów Jezusa faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co odrzekł Jezus, gdy usłyszał pytanie faryzeuszy? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przyniesiono do Jezusa? („paralityka, leżącego na łożu”) 2. Co zrobił Jezus? („rzekł do paralityka: ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy… Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”) 3. Co stało się dalej? („on wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 24 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Tomasz? („jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”) 2. Co rzekł Jezus do Tomasza? („podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”) 3. Co odrzekł Tomasz? („Pan mój i Bóg mój!”) 4. Których Jezus nazywa błogosławionymi? („którzy nie widzieli, a uwierzyli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 23 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się na jeziorze? („nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź”) 2. Co w tym czasie robił Jezus? („On zaś spał”) 3. Co zrobili uczniowie? („obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy!”) 4. Co odrzekł im Jezus, i co stało się następnie? („czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezusowi pewien uczony w Piśmie? („Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”) 2. Co odpowiedział mu Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do jednego z naśladowców? („pójdź za Mną!”) 2. Co odparł Jezusowi? („pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!”) 3. Co odparł mu Jezus? („zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!”) 4. Kto nie nadaje się do królestwa Bożego? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus pytał uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co usłyszał w odpowiedzi? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”) 3. O co następnie spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Szymon Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 5. Co odparł mu Jezus? („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 3 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak zachowuje się ten, który znajdzie zagubioną owcę? („gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu”) 2. Z czego będzie większa radość w niebie? („w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)

Strona 6 z 59
Top