Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (752)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak umiłował nas Jezus? („jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”)

2. O co prosi Jezus? („wytrwajcie w miłości Mojej!”)

3. Jak wytrwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej”)

4. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali”)

5. Jak nazywa nas Jezus? („wy jesteście przyjaciółmi moimi”)

6. Na co przeznaczył nas Jezus? („abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co nakazał Jezus? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest’)

3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”)

4. Jakie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 23 b - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym zapewnia Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”)

2. Dlaczego mamy prosić w imię Jezusa? („proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”)

3. Dlaczego Ojciec nas miłuje? („albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 20 – 23 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym zapewnia Jezus? („wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”)

2. W co zamieni się smutek uczniów? („smutek wasz zamieni się w radość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus nie mówi uczniom wszystkiego od razu? („teraz jeszcze znieść nie możecie”)

2. Kto doprowadzi uczniów do całej prawdy, gdy przyjdzie? („Duch Prawdy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”)

2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”)

3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 16, 4 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak umiłował nas Jezus? („Jak Mnie umiłował Ojciec”)

2. Jak trwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”)

3. Jakie jest przykazanie Jezusa? („abyście się wzajemnie miłowali”)

4. Jaka jest największa miłość? („gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”)

5. Jak nazywa nas Jezus? („przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”)

6. Na co przeznaczył nas Jezus? („przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego doznajemy prześladowań? („jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”)

Strona 6 z 38
Top