Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2380)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus? („do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?”) 2. Co odpowiedział? („podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie (…) Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaka kobieta była w synagodze? („od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochyła i w żaden sposób nie mogła się wyprostować”) 2. Co rzekł do niej Jezus? („Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”) 3. Co zrobił Jezus? („włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga”) 4. Jak zareagował lud? („lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 9 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? („faryzeusz, a drugi celnik”) 2. Jak modlił się faryzeusz? („zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”) 3. Jak modlił się celnik? („nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”) 4. O czym pouczył Jezus? („kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”) 2. Co rzekł pewien człowiek do ogrodnika? („już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je”) 3. Co odparł ogrodnik? („Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 54 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii? („Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co przyszedł Jezus? („Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”) 2. O co spytał Jezus i jakiej odpowiedzi udzielił? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 39 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co nakazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”) 2. Co będzie działo się z tym, komu wiele dano? („od tego wiele wymagać się będzie”) 3. Co będzie się działo z tym, komu wiele zlecono? („tym więcej od niego żądać będą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”) 2. Jakie zalecenia daje Jezus? („gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!”) 3. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”) 2. O czym pouczył Jezus? („a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”) 3. O co spytał Jezus? („czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”)
Strona 6 z 119

Top