Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2504)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa faryzeusze i zwolennicy Heroda? („Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („Czemu Mnie wystawiacie na próbę? (…) Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił właściciel winnicy? („oddał ją w dzierżawę rolnikom”) 2. Co rolnicy zrobili ze sługami, których właściciel winnicy wysłał, by odebrali należną część z plonów? („obili i odesłali z niczym (…) zranili w głowę i znieważyli (…) zabili”) 3. Kogo posłał jako ostatniego z nadzieją, że go uszanują? („ukochanego syna”) 4. Co zrobili z nim rolnicy? („to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”) 5. Co stało się głowicą węgła? („kamień, który odrzucili budujący”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii? („Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”) 2. Po co Bóg posłał swego Syna na świat? („po tom by świat został przez Niego zbawiony”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych? („Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?”) 2. Jaką usłyszał odpowiedź? („Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy , to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy: . Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: ”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 11 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus w świątyni? („zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni”) 2. O czym pouczył Jezus? („Mój dom ma być domem modlitwy”) 3. Jak powinna wyglądać nasza wiara? („kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”) 4. Jaką obietnicę złożył Jezus? („wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 36 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom? („Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”) 2. Co rzekł Jezus Piotrowi i dwóm synom Zebedeusza? („Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!”) 3. Jakimi słowami modlił się Jezus? („Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”) 4. Do czego zachęca Jezus? („Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”) 2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”) 3. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”) 4. Kto i dlaczego będzie odtąd błogosławił Maryję? („wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 28 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Piotr do Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”) 3. O czym pouczył Jezus? („wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto był na weselu w Kanie Galilejskiej? („Matka Jezusa”) 2. Kogo jeszcze zaproszono na wesele? („Jezusa i Jego uczniów”) 3. Co powiedziała Jezusowi Matka, gdy brakło wina? („nie mają już wina”) 4. Co odpowiedział Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?”) 5. Co rzekła Matka Jego do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”) 6. Co Jezus kazał wykonać sługom? („napełnijcie stągwie wodą… zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 19 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus, gdy ukazał się Apostołom? („Pokój wam!”) 2. Co pokazał Apostołom? („ręce i bok”) 3. Jak zareagowali uczniowie? („uradowali się…ujrzawszy Pana”) 4. Co następnie powiedział Jezus uczniom i co zrobił? („jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”)
Strona 1 z 126

Top