Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2204)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 24 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stanie się z tym, kto kocha swoje życie? („traci je”) 2. Co stanie się z tym, kto nienawidzi swojego życia na tym świecie? („zachowa je na życie wieczne”) 3. Do czego w dzisiejszej Ewangelii zachęca Jezus? („a kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”) 2. Co zrobiły nierozsądne, a co roztropne? („nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach”) 3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 22 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”) 2. O co spytali Piotra poborcy dwudrachmy? („wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?”) 3. Co odpowiedział? („owszem”) 4. O co spytał Piotra Jezus, i co odrzekł Piotr? („jak ci się zdaje: od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?”; „od obcych”) 5. Co rzekł Jezus? („A zatem synowie są wolni”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 32 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi, aby się nie bać? („gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”) 2. W jaki sposób powinniśmy wykazywać gotowość na przyjście Pana? („niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”) 3. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy? („o godzinie, której się nie domyślacie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 28 b - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto rozmawiał z Jezusem? („dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz”) 2. Co rzekł do Jezusa Piotr? („Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”) 3. Co następnie się stało? („gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 24 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom? („jeśli kto chce pójść za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”) 2. Kto straci, a kto zachowa życie? („kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus pytał uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co odpowiedzieli uczniowie? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”) 3. Co odpowiedział Szymon Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 4. Co rzekł Jezus do Piotra? („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 21 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co wołała do Jezusa kobieta kananejska? („ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”) 2. Co odpowiedział Jezus? („jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”) 3. Co następnie rzekła kobieta Jezusowi? („Panie, dopomóż mi”) 4. Co odparł jej Jezus? („o niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 22 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Jezus wyszedł na górę? („aby się modlić”) 2. Kiedy zobaczyli Jezusa uczniowie? („przyszedł do nich krocząc po jeziorze”) 3. Co powiedział Jezus do uczniów? („Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”) 4. Co rzekł Jezus do Piotra, gdy ten zaczął tonąć? („Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”) 5. Co działo się z tymi, którzy dotknęli się Jezusa? („wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i z kim oddalił się Jezus? („na miejsce pustynne, osobno”) 2. Co zrobił Jezus, gdy ujrzał tłumy? („zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych”) 3. Co zrobił Jezus, aby nakarmić tłumy i co się następnie stało? („kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…”)
Strona 1 z 111

Top