Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

05 marzec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto znajdował się przy sadzawce? („człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę”)

2. O co spytał tego człowieka Jezus? („Czy chcesz stać się zdrowym?”)

3. Co rzekł do niego Jezus? („Wstań, weź swoje łoże i chodź!”)

4. Co następnie się stało? („Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”)

5. Co Żydzi rzekli do uzdrowionego? („Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”)

6. Co im odrzekł? („Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”)

7. Co Jezus rzekł do uzdrowionego? („Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”)

Top