Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

31 styczeń 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii widząc głodny tłum? („wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali… Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać”)

2. Co następnie się stało? („Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów”)

3. Ile osób liczył tłum? („około czterech tysięcy ludzi”)

Top