Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

31 styczeń 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyprowadzili do Jezusa i o co prosili? („Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę”)

2. Co zrobił Jezus? („wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!”)

3. Co następnie się stało? („Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”)

Top