Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 14 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

31 styczeń 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 14 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”)

2. Co Jezus rzekł uczniom? („Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”)

Top