Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

31 styczeń 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie? („dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”)

2. Co odpowiedział im Jezus? („umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować”)

Top