Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 53 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

31 styczeń 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 53 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili ludzie, gdy dowiedzieli się o przybyciu Jezusa? („zaczęli znosić na noszach chorych”)

2. O co prosili ludzie Jezusa? („żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć”)

3. Co działo się z tymi, którzy się Go dotknęli? („odzyskiwali zdrowie”)

Top