Którzy posiądą ziemię?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Którzy posiądą ziemię? („Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”)

2. Którzy dostąpią miłosierdzia? („Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”)

3. Którzy będą nazwani synami Bożymi? („Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”)

4. Jak Jezus nazywa swoich uczniów? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)

Top