Co działo się z łodzią, którą przeprawiał się Jezus na drugą stronę jeziora?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 35 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co działo się z łodzią, którą przeprawiał się Jezus na drugą stronę jeziora? („fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała”)

2. Co w tym czasie robił Jezus? („spał w tyle łodzi”)

3. Co zrobił Jezus, gdy uczniowie Go obudzili? („rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się”)

4. Co rzekł następnie Jezus do uczniów? („Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”)

Top