Co rzekł Jezus do swoich uczniów?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do swoich uczniów? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest”)

3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”)

4. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)

Top