Co rzekł Jezus, gdy ujrzał Lewiego, który siedział w komorze celnej?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał Lewiego, który siedział w komorze celnej? („pójdź za Mną”)

2. Jak zareagował na słowa Jezusa Lewi? („wstał i poszedł za Nim”)

3. O co pytali uczniów Jezusa niektórzy uczeni w Piśmie? („czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co odpowiedział im Jezus? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”)

Top