Kto przyszedł do Jezusa?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 40 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł do Jezusa? („trędowaty”)

2. Co powiedział trędowaty Jezusowi? („jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”)

3. Co zrobił Jezus dla niego? („wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony”)

4. Co przykazał Jezus uzdrowionemu z trądu? („nikomu nic nie mów… pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę”)

5. Co zrobił uzdrowiony? („zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”)

6. Gdzie przebywał Jezus i dlaczego? („w miejscach pustynnych… nie mógł już jawnie wejść do miasta”)

Top