Dokąd udał się Jezus wraz z uczniami?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 29 - 39) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd udał się Jezus wraz z uczniami? („do domu Szymona i Andrzeja”)

2. Co działo się z teściową Szymona? („leżała w gorączce”)

3. Co zrobił dla niej Jezus? („podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła”)

4. Co Jezus uczynił potrzebującym, których przynoszono do Niego? („uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”)

5. Dokąd i w jakim celu Jezus udał się nad ranem? („na miejsce pustynne, i tam się modlił”)

Top