Co mówił Jezus?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 14 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówił Jezus? („czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”)

2. Co rzekł Jezus, gdy przechodził obok Jeziora Galilejskiego, do Szymona i Andrzeja, którzy zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”)

3. Jak odpowiedzieli Jezusowi Szymon i Andrzej? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”)

4. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba… Jana”)

5. Jak oni odpowiedzieli na powołanie? („zostawili ojca swego... i poszli za Nim”)

Top