Co głosił Jan Chrzciciel?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 7 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co głosił Jan Chrzciciel? („Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”)

2. Kto przyszedł po chrzest? („Jezus z Nazaretu”)

3. Co działo się po chrzcie Jezusa? („ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”)

Top