Jak zachowali się Mędrcy, gdy ujrzeli Dziecię?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto, i w jakim celu, przybył do Jerozolimy, gdy Jezus narodził się w Betlejem? („Mędrcy ze Wschodu… przybyliśmy oddać Mu pokłon”)

2. Jak zareagował Herod na te wiadomości i co zrobił? („przeraził się… przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie”)

3. Jak zachowali się Mędrcy, gdy ujrzeli Dziecię? („bardzo się uradowali… upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary”)

4. Jakie dary ofiarowali Mędrcy Jezusowi? („złoto, kadzidło i mirrę”)

Top