Kogo znaleźli pasterze?

30 grudzień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo znaleźli pasterze? („Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”)

2. Co zrobili pasterze, gdy je ujrzeli? („opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”)

3. Jak reagowali ci, którzy to słyszeli? („dziwili się”)

4. Co robiła Maryja? („zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”)

5. Jak wracali pasterze? („wielbiąc i wysławiając Boga”)

6. Jakie imię nadano Dziecięciu? („Jezus”)

Top