Dokąd i w jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa?

27 listopad 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd i w jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa? („do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”)

2. Kto żył w Jerozolimie i czego oczekiwał? („Symeon…wyczekiwał pociechy Izraela”)

3. Co objawiał Duch Święty Symeonowi? („że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”)

4. Co robił Symeon, gdy wziął małego Jezusa w objęcia? („błogosławił Boga”)

5. Kto jeszcze był w świątyni? („prorokini Anna”)

6. Co robiła prorokini Anna? („sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”)

Top