Co było na początku?

27 listopad 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 1 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co było na początku? (”Słowo”)

2. Kim było Słowo? („Bogiem”)

3. Co się stało przez Słowo? („wszystko”)

4. Co było w Słowie? („życie”)

5. Na co przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”)

6. Co się stało z tymi, którzy przyjęli Słowo? („dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”)

7. Gdzie zamieszkało Słowo? („wśród nas”)

Top