Co rzekła Maryja?

27 listopad 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 46 - 56) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją”)

Top