Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi?

27 listopad 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”)

2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”)

Top