Jakiego człowieka posłał Bóg?

27 listopad 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 6 – 8. 19 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakiego człowieka posłał Bóg? („Jan mu było na imię”)

2. W jakim celu przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości”)

3. Co Jan mówił o sobie? („Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”)

Top