Co robił Jezus?

27 listopad 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus? („obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni”)

2. Jakiej władzy udzielił Jezus dwunastu? („nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”)

Top