Co ktoś powiedział do Jezusa?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 57 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co ktoś powiedział do Jezusa? („pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”)

2. Co odrzekł Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne-gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)

3. Co rzekł Jezusowi jeszcze inny? („chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!”)

4. Co odrzekł mu Jezus? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)

Top