Kogo wysłał Jezus przed sobą?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”)

2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”)

3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”)

4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”)

5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)

Top