Co rzekł Jezus stawiając dziecko przy sobie?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus stawiając dziecko przy sobie? („kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”)

2. Co rzekł Jan? („widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”)

3. Co odrzekł mu Jezus? („nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”)

Top