Na podstawie Ewangelii z...

02 marzec 2023
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 9 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? („jeden faryzeusz, a drugi celnik”) 2. Co stanie się z tym, który się wywyższa? („będzie poniżony”) 3. Co stanie się z tym, który się uniża? („będzie wywyższony”)

Top