Na podstawie Ewangelii z...

31 październik 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie będą znaki zapowiadające przyjście Chrystusa? („będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażaj ących ziemi”) 2. Co robić w obliczu tych wydarzeń? („nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”)

Top