Na podstawie Ewangelii z...

02 sierpień 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 28 b - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto rozmawiał z Jezusem? („dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz”) 2. Co rzekł do Jezusa Piotr? („Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”) 3. Co następnie się stało? („gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”)

Top