Na podstawie Ewangelii z...

02 sierpień 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 24 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom? („jeśli kto chce pójść za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”) 2. Kto straci, a kto zachowa życie? („kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”)

Top