Na podstawie Ewangelii z...

02 sierpień 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 22 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Jezus wyszedł na górę? („aby się modlić”) 2. Kiedy zobaczyli Jezusa uczniowie? („przyszedł do nich krocząc po jeziorze”) 3. Co powiedział Jezus do uczniów? („Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”) 4. Co rzekł Jezus do Piotra, gdy ten zaczął tonąć? („Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”) 5. Co działo się z tymi, którzy dotknęli się Jezusa? („wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni”)

Top