Na podstawie Ewangelii z...

02 sierpień 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i z kim oddalił się Jezus? („na miejsce pustynne, osobno”) 2. Co zrobił Jezus, gdy ujrzał tłumy? („zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych”) 3. Co zrobił Jezus, aby nakarmić tłumy i co się następnie stało? („kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…”)

Top